Article 17318

Title of the article

MODERN INSTRUMENTAL METHODS OF DIAGNOSTICS OF ATHEROSCLEROTIC LESION OF CAROTID ARTERIAL BASIN
(REVIEW OF LITERATURE) 

Authors

Yarikov Anton Viktorovich, Candidate of medical sciences, neurosurgeon, Municipal Clinical Hospital № 39 (144 Moskovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: anton-yarikov@mail.ru
Lobanov Igor' Anatol'evich, Radiologist, Municipal Clinical Hospital № 39 (144 Moskovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: igolobano@mail.ru
Mukhin Aleksey Stanislavovich, Doctor of medical sciences, professor, head of sub-department of surgery, Volga Research Medical University (10/1 Minina i Pozharskogo square, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: ante33@yandex.ru
Morev Anton Vladimirovich, Postgraduate student, Volga Research Medical University (10/1 Minina i Pozharskogo square, Nizhny Novgorod, Russia); neurosurgeon, Municipal Clinical Hospital № 39 (144 Moskovskoe highway, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: ante33@yandex.ru
Lyutikov Vladimir Gennad'evich, Doctor of medical sciences, associate professor, sub-department of medical rehabilitation, Volga Research Medical University (10/1 Minina i Pozharskogo square, Nizhny Novgorod, Russia); head of cardiovascular surgery unit, Municipal Clinical Hospital № 13 (51 Patriotov street, Nizhny Novgorod, Russia), E-mail: operacii@bolnica13nn.ru 

Index UDK

616-005.8 

DOI

10.21685/2072-3032-2018-3-17 

Abstract

This publication is devoted to actual methods of instrumental diagnostics of atherosclerotic lesions of carotid arterial basin. The importance of this work is associated with the latent course of this pathology, as well as high mortality and disability caused by this disease. The paper presents in detail such research methods as ultrasound duplex scanning, transcranial Doppler, single-photon positron emission tomography, radiographic angiography. Computer tomographic and magnetic resonance diagnostics are considered separately. Their positive and negative sides are highlighted, in addition, several algorithms for evaluating the results are presented. On the basis of the given data, the authors indicate the situations of the most optimal use of certain methods of research, as well as focus on areas that can improve the effectiveness of early diagnosis of atherosclerotic lesions of the carotid arteries. 

Key words

Ischemic stroke, onmk, atherosclerosis, carotid artery stenosis, CT angiography, MR angiography 

Download PDF
References

1. Usachev D. Yu., Lukshin V. A. Klinicheskaya nevrologiya [Clinical neurology]. 2004, vol. 3, p. 107.
2. Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Yakovlev S. B., Arustamyan S. R., Shmigel'skiy A. V. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2009, no. 2, pp. 48–54.
3. Antonov G. I., Shchigolev Yu. S., Kim E. A., Maryashev S. A. Klinicheskaya nevrologiya [Clinical neurology]. 2014, no. 1, pp. 3–8.
4. Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Pronin I. N. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2013, vol. 77, no. 3, p. 3.
5. Lukshin V. A., Usachev D. Yu., Pronin I. N., Shmigel'skiy A. V., Akhmedov A. D., Shevchenko E. V. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2016, vo. 80, no. 2, pp. 53–62.
6. Luk'yanchikov V. A., Tokarev A. S., Polunina N. A., Nakhabin O. Yu., Udodov E. V., Dalibaldyan V. A., Sytnik A. V., Krylov V. V. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya [Angiology and vascular surgery]. 2017, vol. 23, no. 2, pp. 41–47.
7. Skvortsova V. I., Gavrilova O. V., Stakhovskaya L. V., Buklina S. B., Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Belyaev A. Yu. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii. Insul't [Journal of neurology and psychiatry. Stroke]. 2011, vol. 12, pp. 47–51.
8. Antonov G. I., Mitroshchin G. E. Byulleten' NTsSSKh im. A.N. Bakuleva RAMN Serdechno-sosudistye zabolevaniya [Bulletin of NCCVS named after A.N. Bakulev of RAMS Cardiovascular diseases]. 2005, vol. 6, p. 108.
9. Dalibaldyan V. A., Luk'yanchikov V. A., Shalumov A. Z., Polunina N. A., Tokarev A. S., Shatokhina Yu. I., Stepanov V. N. Neyrokhirurgiya [Neurosurgery]. 2016, no. 1, pp. 60–67.
10. Mamedov F. R., Arutyunov N. V., Usachev D. Yu., Mel'nikova-Pitskhelauri T. V., Pyashina D. V., Fadeeva L. M., Kornienko V. N. Vestnik rentgenologii i radiologii [Bulletin of roentgenology and radiology]. 2011, no. 1, pp. 4–10.
11. Konovalov A. N., Filatov Yu. M., Tissen T. P., Eliava Sh. Sh., Yakovlev S. B., Pronin I. N., Usachev D. Yu., Golanov A. V., Lukshin V. A., Arustamyan S. R., Kheyreddin A., Shekhtman O. D., Sazonov I. A., Maryashev S. A., Belousova O. B., Korshunov A. E., Pilipenko Yu. V., Shmigel'skiy A. V. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C. C. Korsakova [Journal of neurology and psychiatry named after S.S. Korsakov]. 2015, vol. 115, no. 7, pp. 4–21.
12. Mamedov F. R., Arutyunov N. V., Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Mel'nikova-Pitskhelauri T. V., Fadeeva L. M., Pronin I. N., Kornienko V. N. Luchevaya diagnostika i terapiya [Radio diagnostics and therapy]. 2012, no. 3, pp. 109–116.
13. Amelin M. E., Guzhin V. E., Cherepanov A. V., Dubovoy A. V. Luchevaya diagnostika i terapiya [Radio diagnostics and therapy]. 2017, no. 2 (8), pp. 44–45.
14. Akhmedov A. D., Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Shmigel'skiy A. V., Belyaev A. Yu., Sosnin A. D. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko. 2013, no. 4, pp. 36–42.
15. Usachev D. Yu., Serbinenko A. F., Lemeshev V. A., Mitroshin T. S., Shakhnovich V. A., Lazarev V. A., Lukshin V. A., Shmigel'skiy A. V., Sazonova O. B., Ogurtsova A. A., Churilov M. V. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2003, no. 2, p. 2.
16. Krylov V. V., Lemenev V. L., Murashko A. A., Luk'yanchikov V. A., Dalibaldyan V. A. Neyrokhirurgiya [Neurosurgery]. 2013, no. 2, pp. 80–85.
17. Kim A. V., Antonov G. I., Lazarev V. A., Dzhindzhikhadze R. S., Miklashevich E. R., Mel'nichuk S. V., Gladyshev S. Yu., Kurnosenko V. Yu. Neyrokhirurgiya [Neurosurgery]. 2014, no. 1, pp. 126–131.
18. Krylov V. V., Lemenev V. L. Operatsii revaskulyarizatsii golovnogo mozga v sosudistoy neyrokhirurgii [Brain revascularization operation in vascular surgery]. Moscow: BINOM, 2014, 272 p.
19. Mamedov F. R., Arutyunov N. V.,. Usachev D. Yu, Lukshin V. A., Belyaev A. Yu., Mel'nikova-Pitskhelauri T. V., Fadeeva L. M., Pronin I. N., Kornienko V. N. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko].
2011, vol. 75, no. 2, pp. 3–10.
20. Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Sosnin A. D., Shishkina L. V., Shmigel'skiy A. V., Nagorskaya I. A., Vasil'chenko V. V., Belyaev A. Yu., Akhmedov A. A., Batishcheva E. V. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2014, no. 5, pp. 3–15.
21. Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Shmigel'skiy A. V., Pronin I. N., Yakovlev S. B., Shakhnovich A. V., Belyaev A. Yu., Sosnin A. D. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya [Angiology and vascular surgery]. 2008, vl. 15, no. 2, pp. 315–316.
22. Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Shevchenko E. V., Shmigel'skiy A. V., Sosnin A. D., Akhmedov A. D. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2017, vol. 81, no. 5, pp. 76–83.
23. Krylov V. V., Luk'yanchikov V. A., Tokarev A. S., Nakhabin O. Yu., Polunina N. A., Sen'ko I. V., Dalibaldyan V. A., Grigor'eva E. V., Kudryashova N. E., Guseynova G. K., Udodov E. V., Fedulova T. A. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya [Angiology and vascular surgery]. 2016, vol. 22, no. 4, pp. 116–123.
24. Krylov V. V., Luk'yanchikov V. A. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C. C. Korsakova [Journal of neurology and psychiatry named after S.S. Korsakov]. 2014, vol. 114, no. 12-2, pp. 46–52.
25. Krylov V. V., Dash'yan V. G., Lemenev V. L., Dalibaldyan V. A., Luk'yanchikov V. A., Nakhabin O. Yu., Tokarev A. S., Polunina N. A., Sen'ko I. V., Khamidova L. T., Kudryashova N. E., Grigor'eva E. V. Neyrokhirurgiya [Neurosurgery]. 2014, no. 4, pp. 16–25.
26. Antonov G. I., Mitroshin G. E., Miklashevich E. R. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya [Angiology and vascular surgery]. 2008, vol. 14, no. 3, p. 182.
27. Lazarev V. A., Volkov S. V., Ivanov V. A., Antonov G. I. Neyrokhirurgiya [Neurosurgery]. 2005, no. 3, pp. 27–32.
28. Maklashevich E. R., Antonov G. I., Mitroshin G. E. Khirurgiya. Zhurnal im. N. I. Pirogova [Surgery. Journal named after N.O. Pirogov]. 2003, vol. 4, no. 10, p. 38.
29. Babu M. A., Meissner I., Meyer F. B. Neurosurgery. 2013, vol. 72 (5), pp. 835–838. 
30. Shakhnovich V. A., Mitroshin G. E., Usachev D. Yu. Ekhografiya [Ecography]. 2002, vol. 3, no. 1, p. 45.
31. Usachev D. Yu., Lukshin V. A., Shmigel'skiy A. V., Pronin I. N., Shakhnovich V. A., Belyaev A. Yu., Sosnin A. D., Akhmedov A. D. Klinicheskaya fiziologiya krovoobrashcheniya [Clinical physiology of blood circulation]. 2009, no. 4, pp. 83–89.
32. Mitroshin G. E., Antonov G. I., Barsukov S. F., Martynov V. A. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya [Angiology and vascular surgery]. 1995, no. 2, p. 98.
33. Grigor'eva E. V., Luk'yanchikov V. A., Tokarev A. S., Krylov V. V. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C. C. Korsakova [Journal of neurology and psychiatry named after S. S. Korsakov]. 2014, vol. 114, no. 9, pp. 38–42.
34. Usachev D. Yu., Lemenev V. L., Lubnin A. Yu. Voprosy neyrokhirurgii im. N. N. Burdenko [Problems of neurosurgery named after N.N. Burdenko]. 2003, no. 2, p. 34.
35. Dudanov I. P., Ordynets S. V., Leksunov O. G., Matyushechkin I. V. Patologicheskie deformatsii i stenozy sonnykh arteriy [Pathological deformations and stenosis of carotid arteries]. Petrozavodsk: Izd-vo PetrGU, 2015, 152 p.
36. Galkin P. V., Gushcha A. O., Antonov G. I. Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. C. C. Korsakova [Journal of neurology and psychiatry named after S.S. Korsakov]. 2014, vol. 114, no. 7, pp. 67–72.
37. NTsSSKh im. A. N. Bakuleva RAMN [RCCVS named after A.N. Bakulev RAMS]. Moscow, 2012, 130 p.
38. Semenyutin V. B., Asaturyan G. A., Nikiforova A. A., Savello A. V., Aliev V. A., Panuntsev G. K., Iblyaminov V. B., Chachkhaliya M. Kh., Pattsak A., Dudanov I. P., Pavlov O. A., Laptev K. V. Vestnik Rossiyskoy voenno-meditsinskoy akademii [Bulletin of Russian Military Medical Academy]. 2016, no. 4 (56), pp. 27–31.
39. Gavrilenko A. V., Sandrikov V. A., Ivanov V. A., Piven' A. V., Kuklin A. V., Dutikova E. F., Antonov G. I., Miklashevich E. R., Trunin I. V., Abugov S. A. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya [Angiology and vascular surgery]. 2011, vol. 17, no. 2, pp. 70–77.
40. Natsional'nye rekomendatsii po vedeniyu patsientov s zabolevaniyami brakhiotsefal'nykh arteriy [National recommendations on treatment of patients with bracheocephalic arterial diseases].: Rossiyskoe obshchestvo angiologov i sosudistykh khirurgov ; Assotsiatsiya serdechno-sosudistykh khirurgov Rossii ; Rossiyskoe nauchnoe obshchestvo rentgenendovaskulyarnykh khirurgov i interventsionnykh radiologov ; Vserossiyskoe nauchnoe obshchestvo kardiologov ; Assotsiatsiya flebologov Rossii. Moscow, 2013, 74 p.
41. Nemirovskaya T. A., Nemirovskiy A. M., Danilov V. I., Mikhaylov M. K., Ibatullin M. M., Alekseev A. G. Kazanskiy meditsinskiy zhurnal [Kazan medical journal]. 2011, vol. 92, no. 3, pp. 360–363.
42. Yarikov A. V. Blizhayshie i otdalennye rezul'taty eversionnykh karotidnykh endarterektomiy: dis. kand. med. nauk [Short-term and long-term results of eversion carotid endarterectomies: dissertation to apply for the degree of the candidate of medical sciences]. Moscow, 2017, 131 p.
43. Rafailidis V., Pitoulias G., Kouskouras K., Rafailidis D. Ultrasonography [Ultrasonography]. 2015, no. 4 (34), pp. 312–323.
44. G. L. Ten Kate, van den Oord S. C., Sijbrands E. J., van der Lugt A., de Jong N., Bosch J. G., van der Steen A. F., Schinkel A. F. Journal of Vascular Surgery. 2013, no. 57 (2), pp. 539–546.
45. Saba L., Anzidei M., Marincola B. C., Piga M., Raz E., Bassareo P. P., Napoli A., Mannelli L., Catalano C., Wintermark M. Cardiovasc Intervent Radiol. 2014, no. 3 (37), pp. 572–585.
46. Saba L., Anzidei M., Marincola B. C., Piga M., Raz E., Bassareo P. P., Napoli A., Mannelli L., Catalano C., Wintermark M. Cardiovasc Intervent Radiol. 2014, no. 3 (37), pp. 572–585.

 

Дата создания: 26.03.2019 12:37
Дата обновления: 26.03.2019 14:39